Quyết định 439/QĐ-VNLNT

Wednesday, 17/05/2017, 00:00

 

Số hiệu  439/QĐ-VNLNT

Cơ quan ban hành: 

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Người ký:

Phó Viện trưởng Cao Đình Thanh

Ngày ban hành:

29/10/2015

Tài liệu đính kèm:

Quyet dinh 439 VNLNTVN

Trích yếu nội dung Quyết định về việc quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí trong hoạt động khoa học và công nghệ do Viện NLNTVN quản lý

Lượt xem: 9926