Máy đo liều toàn thân ACCUSCAN Model 2260

Friday, 21/06/2019, 11:15
Máy đo liều toàn thân ACCUSCAN Model 2260
Một trong những phương pháp đánh giá mức độ nhiễm xạ trong là dùng máy đo liều toàn thân (Whole Body Counter) để nhận dạng và xác định hoạt độ các nhân phóng xạ có trong các cơ quan của cơ thể người, tiến tới đánh giá liều hiệu dụng cho nhân viên bức xạ và dân chúng...