Thiết bị phân tích nhanh độ tro than bằng kỹ thuật PGNAA với nguồn phát nơtron

Monday, 15/10/2018, 00:00

 MỘT SỐ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA HỆ THIẾT BỊ

Cấu hình hệ phân tích độ tro than bằng phương pháp PGNAA

Hình ảnh thiết bị chế tạo - phần cơ khí (Hệ đo gồm hộp chứa nguồn và thùng đo mẫu)

Hệ PGNAA phân tích độ tro than có các thông số kỹ thuật chính sau đây:

- Sử dụng nguồn nơtron Cf-252 có cường độ (6/2011) là 0,85 x 106 n/s.

- Thiết bị đo sử dụng đầu thu hạt nhân BGO kích thước 51x51mm do hãng REXON chế tạo, ADC có độ phân giải 2000 kênh.

- Thiết bị có chế độ tự ổn định phổ, giới hạn trôi kênh tối đa là 5 kênh.

- Thời gian phân tích mẫu than cho kết quả tin cậy từ 600s – 1000s.

- Khối lượng mẫu than phân tích là 700 kg.

- Hệ đo kết nối với máy tính qua cổng USB, chạy trên môi trường Windown XP.

- Khoảng cách từ thùng đo tới hộp điện tử (phòng đo) là 30 mét.

- Có khóa để bảo vệ nguồn phóng xạ khi hệ đo không làm việc.

- Kết quả phân tích có độ chính xác 1-2% với dải độ tro từ 10-20%. 

Lượt xem: 4486