Ký thoả thuận giữa Bộ Khoa học và Công nghệ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Năng lượng, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về Trao đổi thông tin và

Tuesday, 22/11/2011, 00:00

Được sự uỷ quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 20/8/2007, tại Hà Nội,  PGS.TS. Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, đã ký: Thoả thuận giữa Bộ Khoa học và Công nghệ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Năng lượng, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về Trao đổi thông tin và hợp tác trong việc sử dụng hoà bình năng lượng hạt nhân.

Trước đó, ngày 3/8/2007, tại Washington DC, ông Maurice A. Mallin, Giám đốc Vụ Giao tiếp và Hợp tác về An ninh toàn cầu, Cơ quan Quản trị an ninh hạt nhân quốc gia, thay mặt Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã ký bản Thoả thuận này.

Theo quy định tại Phần 5.A, Thoả thuận bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/8/2007.  Trong khuôn khổ Thoả thuận này, các Bên tham gia có thể tiến hành cách hoạt động hợp tác sau:

- Trao đổi các thông tin khoa học và kỹ thuật không đăng ký độc quyền;

- Đào tạo nhân viên khoa học và kỹ thuật thông qua các chương trình học bổng, các thời kỳ thực tập trong các  phòng thí nghiệm, các hội nghị chuyên đề hoặc các khóa đào tạo cụ thể, về những lĩnh vực bao gồm, nhưng không giới hạn, trong các chủ đề như sản xuất chất đồng vị phóng xạ; môi trường, an toàn và sức khỏe; quản lý chất thải phóng xạ; công nghệ thông tin, quản lý và sử dụng lò phản ứng;

- Xây dựng và tiến hành những dự án chung;

- Tổ chức các hội nghị chuyên đề kỹ thuật, các cuộc hội thảo và hội nghị.

Ngoài ra, các hình thức hợp tác cụ thể khác có thể được bổ sung với sự thoả thuận bằng văn bản của các Bên tham gia.

Trong những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực sử dụng hoà bình năng lượng hạt nhân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có nhiều bước tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân. Việc ký kết Thoả thuận này góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Lê Doãn Phác, Viện NLNTVN

Lượt xem: 3360

Các tin khác