Hợp tác quốc tế

Điều kiện hóa các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân Điều kiện hóa các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân
Trong khuôn khổ Dự án RAS/9/085 về “Tăng cường cơ sở hạ tầng quản lý chất thải phóng xạ tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương” do ông Lê Quang Hiệp (Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân) làm Điều phối viên, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã cử đoàn chuyên gia gồm 03 thành viên đến giúp Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân (VKHKTHN) thực hiện điều kiện hóa các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018.
 

 

Hợp tác trong nước

Hội thảo chuyên đề về Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý lò phản ứng tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng Hội thảo chuyên đề về Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý lò phản ứng tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng
Vừa qua, Đại học Duy Tân Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý lò phản ứng. Tham gia Hội thảo có các cán bộ nghiên cứu trẻ đến từ Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, Cục An toàn Bức Xạ và Hạt nhân, Đại học Duy Tân và một số cơ quan nghiên cứu, ứng dụng bức xạ khác. Mục đích của Hội thảo chuyên đề lần này là giới thiệu và trao đổi về một số hướng nghiên cứu đang thực hiện ở Việt Nam và tiến tới xây dựng một mạng lưới nghiên cứu của các cán bộ trẻ về Kỹ thuật Hạt nhân nói chung và Vật lý lò phản ứng nói riêng.