Quan hệ Việt Nam -IAEA: Đón tiếp và làm việc với quan chức của IAEA về chương trình hợp tác kỹ thuật

Tuesday, 22/11/2011, 00:00

Từ ngày 12-19/4/2008, Tiến sỹ Reyard Kamel, quan chức Vụ Hợp tác kỹ thuật của IAEA, phụ trách chương trình hợp tác kỹ thuật giữa IAEA và Việt Nam đã vào Việt Nam để  thị sát về việc thực hiện các dự án hợp tác kỹ thuật đang hoạt động và thảo luận về việc xây dựng các dự án cho tài khoá 2009-2011. 

Tiến sỹ R. Kamel đã trực tiếp thăm các cơ sở  và làm việc với các chủ dự án đang thực hiện dự án trong và ngoài Viện NLNTVN tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Hà Nội, trao đổi với các chủ dự án về tình hình thực hiện  và kế hoạch tiếp tục triển khai để  đảm bảo tiến độ của dự án. 

Những cán bộ chịu trách nhiệm xây dựng dự án cho tài khoá 2009-2011 cũng đã trực tiếp gặp gỡ và thảo luận với Tiến sỹ R. Kamel  về  thiết kế chi tiết của dự án để trình lên IAEA trong thời gian tới. 

Ngày 18/4/2008), Viện trưởng Viện NLNTVN, PGS.TS Vương Hữu Tấn đã tiếp thân mật, nghe Tiến sỹ R. Kamel báo cáo về kết quả chuyến công tác và trao đổi một số thông tin về tình hình phát triển NLNT của Việt Nam nói chung và về  Viện NLNTVN nói riêng. 

Nhân dịp này, Tiến sỹ R. Kamel  đã đến chào xã giao và tiếp kiến Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long tại trụ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thắng tại trụ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lượt xem: 5842

Các tin khác