Quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường

Tuesday, 22/11/2011, 00:00

(Hệ đo gamma detector bán dẫn siêu tinh khiết HPGe hiện trường)

- Nghiên cứu phương pháp quan trắc, phân tích và đánh giá ô nhiễm phóng xạ trong các môi trường khác nhau.

- Nghiên cứu phương pháp quan trắc, phân tích và đánh giá ô nhiễm phóng xạ trong các môi trường khác nhau.

- Điều tra, khảo sát, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường.

- Quản lý, vận hành, thu thập và xử lý số liệu tại các trạm trong mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường quốc gia.

- Hỗ trợ kỹ thuật trong xử lý các sự cố bức xạ và hạt nhân.

 

Lượt xem: 5746