Thiết bị phân tích nhanh chất lượng than trên mẫu nhỏ bằng kỹ thuật PGNAA

Monday, 02/11/2020, 15:32
Thiết bị phân tích nhanh chất lượng than trên mẫu nhỏ bằng kỹ thuật PGNAA
Chất lượng than được thể hiện qua các thông số về độ tro, nhiệt trị, tổng ẩm, độ bốc,.... Độ tro chính là các chất ở dạng khoáng chất trong nhiên liệu khi cháy trở thành tro. Sự có mặt của độ tro sẽ làm giảm các thành phần cháy của nhiên liệu. Đối với ngành than, độ tro than là một trong các thông số quan trọng nhất cần phải biết và kiểm soát trong quá trình từ khi thăm dò, khai thác, chế biến và cung cấp than cho khách hàng.

Nghiên cứu phát triển liều kế màng mỏng PVA nhuộm màu ứng dụng trong đo liều bức xạ gamma và nơtron

Wednesday, 27/02/2019, 15:04
Nghiên cứu phát triển liều kế màng mỏng PVA nhuộm màu ứng dụng trong đo liều bức xạ gamma và nơtron
Sự phát triển bền vững của vật lý hạt nhân, công nghệ hạt nhân, công nghệ bức xạ và các lĩnh vực ứng dụng liên quan trong nền kinh tế quốc dân như công nghiệp, nông nghiệp, y tế, v.v… đều gắn liền với lĩnh vực liều lượng học bức xạ. Kỹ thuật đo liều bức xạ nói chung đều dựa trên quá trình đánh giá năng lượng hấp thụ mà bức xạ truyền trực tiếp cho vật chất thông qua quá trình tăng nhiệt độ, hoặc đo năng lượng hấp thụ thông qua các quá trình thứ cấp diễn ra trong vật chất như ion hoá, biến đổi cấu trúc, các phản ứng hoá học, sinh học, sự biến màu của vật liệu, v.v…

Quan trắc Trititum (3H) trong nước mưa giai đoạn 2011 - 2016

Monday, 29/10/2018, 14:25
Quan trắc Trititum (3H) trong nước mưa giai đoạn 2011 - 2016
Tritium 3H (T) là một thành phần của phân tử nước (HTO), số liệu quan trắc 3H đóng vai trò quan trọng trong các nghiên cứu về thủy văn – khí hậu, tuổi của nước, tính toán sự bổ cập nước ngầm và sự tham dự của tầng đối lưu, tầng bình lưu, đại dương vào trong vòng tuần hoàn nước.

Ứng dụng vi xử lý ARM chế tạo thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

Friday, 22/06/2018, 11:13
Ứng dụng vi xử lý ARM chế tạo thiết bị quan trắc và cảnh báo  phóng xạ môi trường
Thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường được sử dụng trong việc giám sát, cảnh báo những sự cố, bất thường của phóng xạ môi trường. Thiết bị được thiết kế, chế tạo dựa trên nền tảng công nghệ vi xử lý ARM. Với những ưu việt của vi xử lý ARM giúp thiết bị có được những tính năng hiện đại, khả năng thu thập và phân tích dữ liệu liên tục, kết nối đa dạng, truyền nhận trực tuyến với trung tâm điều hành và khả năng tương tác thời gian thực. Thông qua việc thực hiện đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, mã số KC05.16/11-15, chúng tôi đã nghiên cứu và ứng dụng thành công vi xử lý ARM trong chế tạo thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường.

Máy đo phóng xạ điện tử hiện số

Thursday, 27/11/2014, 10:54
Máy đo phóng xạ điện tử hiện số
Máy đo phóng xạ điện tử hiện số (Radiation Monitor) là thiết bị cầm tay được thiết kế chế tạo dựa trên bộ vi xử lý để đo suất liều gamma sử dụng đầu dò Geigger-Muller và hiển thị trực tiếp kết quả đo bằng số, phát ra tin hiệu cảnh báo bằng âm thanh khi vượt ngưỡng. Thiết bị được sử dụng cho mục đích đo đạc, khảo sát phóng xạ môi trường, đảm bảo an toàn bức xạ.

Phổ kế Gamma xách tay

Tuesday, 11/06/2013, 09:50
Phổ kế Gamma xách tay
Phổ kế gamma nhấp nháy xách tay đa chức năng có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm cũng như cho những công việc trong điều kiện hiện trường. Các chức năng chính của phổ kế là nhận diện đồng vị phóng xạ (trong tự nhiên, y học, công nghiệp, hạt nhân), dò tìm nguồn phóng xạ và đo suất liều.

Thiết bị phân tích độ tro than bằng kỹ thuật PGNAA

Friday, 22/06/2018, 11:17
Thiết bị phân tích độ tro than bằng kỹ thuật PGNAA

Trong thời gian từ năm 2001 đến 2006, IAEA đã chủ trì thực hiện các dự án Hợp tác Vùng Châu Á - Thái Bình Dương (RAS/8/089, RAS/8/094, RAS/8/099) về “Lợi ích của việc ứng dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật hạt nhân trong kỹ nghệ khai khoáng đối với việc thăm dò và khai thác khoáng sản” nhằm mục đích giới thiệu, trình diễn và chuyển giao các kỹ thuật phân tích hạt nhân hiện đại trong các lĩnh vực khai thác than và mỏ kim loại.

Thiết bị điện tử hạt nhân

Friday, 03/02/2012, 09:42
Thiết bị điện tử hạt nhân

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị hạt nhân.

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ và lắp đặt các thiết bị hạt nhân dùng trong nghiên cứu, công nghiệp, y tế...

- Thiết kế, chế tạo và sửa chữa máy đo liều bức xạ, cảnh báo phóng xạ,...

Hệ thống đo độ tập trung tuyến giáp

Tuesday, 22/11/2011, 09:48
Hệ thống đo độ tập trung tuyến giáp
Hệ thống đo độ tập trung tuyến giáp được thiết kế chế tạo đặc biệt dùng trong y học hạt nhân với khả năng đo đạc và phân tích để đưa ra kết quả nhanh và chính xác về độ tập trung. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu, chế tạo hệ thống đo độ tập trung tuyến giáp” của Trung tâm Gia tốc và Điện tử, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

Kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế-xã hội

Friday, 22/06/2018, 11:18
Kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế-xã hội

- Nghiên cứu các phương pháp vật lý và kỹ thuật hạt nhân ứng dụng vào các ngành KT-XH.

- Nghiên cứu, triển khai kỹ thuật đồng vị trong quản lý và khai thác tài nguyên nước; kỹ thuật đánh dấu trong công nghiệp, nông nghiệp, môi trường và sinh học.