Lãnh đạo Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân qua các thời kỳ

Thursday, 30/01/2014, 00:00

Giai đoạn 1991-1993:

          1. GS-TSKH Trần Hữu Phát          Viện trưởng

          2. PGS-TS Trần Thanh Minh        Phó Viện trưởng

          3 TS Huỳnh Thượng Hiệp             Phó Viện trưởng

Giai đoạn 1994-1997:

          1. PGS-TS Trần Thanh Minh         Viện trưởng

          2. PGS-TS Hoàng Đắc Lực            Phó Viện trưởng

          3. TS Huỳnh Thượng Hiệp             Phó Viện trưởng

Giai đoạn 1998- 2001:

          1. TS Võ Văn Thuận                      Viện trưởng

          2. TS Hà Văn Thông                      Phó Viện trưởng

          3. KS Phạm Quang Điện              Phó Viện trưởng (Mất năm 1999)

          4. PGS-TS Trần Đại Nghiệp         Phó Viện trưởng

Giai đoạn 2001- 2005:

          1. TS Võ Văn Thuận                      Viện trưởng

          2. TS Hà Văn Thông                      Phó Viện trưởng

          3. TS Đặng Đức Nhận                   Phó Viện trưởng    

Giai đoạn 2006- 2008:

          1. TS Lê Văn Hồng                        Viện trưởng

          2. TS Hoàng Hoa Mai                    Phó Viện trưởng

          3. TS Trịnh Văn Giáp                     Phó Viện trưởng    

Giai đoạn từ 2008 đến 2010:

          1. TS Trịnh Văn Giáp                    Viện trưởng

          2. TS Hoàng Hoa Mai                   Phó Viện trưởng

          3. KS Đặng Hoàn Thành             Phó Viện trưởng

Giai đoạn từ 2010 đến 5/2013:

          1. TS Trịnh Văn Giáp                    Viện trưởng

          2.  KS Đặng Hoàn Thành             Phó Viện trưởng

          3. TS. Đặng Quang Thiệu            Phó Viện trưởng

Giai đoạn từ 8/2013 đến nay:

          1. TS Trịnh Văn Giáp                    Viện trưởng

           2. KS Đặng Hoàn Thành           Phó Viện trưởng

           3. TS Nguyễn Tuấn Khải           Phó Viện trưởng

          4. ThS Nguyễn Hữu Quyết         Phó Viện trưởng

 

 

Lượt xem: 3482