Giới thiệu Viện khoa học và kỹ thuật Hạt Nhân

Thursday, 24/09/2020, 16:38
Giới thiệu Viện khoa học và kỹ thuật Hạt Nhân

Tên tổ chức: Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN)

Tên tiếng Anh: Institute for Nuclear Science and Technology (INST)

Địa chỉ:   179 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: +84.24.37564926,   Số Fax: +84.24.38363295

Lịch sử hình thành và phát triển

Wednesday, 10/10/2018, 10:30
Viện KH&KTHN được thành lập theo Quyết định số 18-CT, ngày 21/1/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) trên cơ sở sát nhập một số đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia (nay là Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam), bao gồm: Viện 481 (chuyển từ Bộ quốc phòng về Viện NLNTQG), Trung tâm Chiếu xạ, Ban Triển khai kỹ thuật, Phòng Điện nguyên tử, Phòng Vật lý lý thuyết, Ban Kỹ thuật hạt nhân và An toàn bức xạ

Lãnh đạo Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân qua các thời kỳ

Wednesday, 27/03/2024, 16:31
Giai đoạn từ 6/2021 đến nay 1. PGS.TS. Phạm Đức Khuê Viện trưởng  2. TS. Nguyễn Hữu Quyết Phó Viện trưởng  3. TS. Phạm Ngọc Đồng Phó Viện trưởng

Những thành tựu chủ yếu từ khi thành lập đến nay

Wednesday, 10/10/2018, 10:41
Trong 20 năm qua, Viện KH&KTHN luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật - công nghệ hạt nhân. Viện đã triển khai thực hiện nhiều đề tài, dự án các cấp.

Những hình thức khen thưởng đã đạt được

Wednesday, 10/10/2018, 10:42
Năm 2009 : Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ (Quyết định số 113/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ).

Phương hướng hoạt động

Friday, 18/11/2011, 15:30
Hoạt động của Viện KH&KTHN sau khi kiện toàn sẽ chuyển dần từ đơn vị sự nghiệp một phần có thu như hiện nay sang chủ yếu làm nhiệm vụ do Nhà nước giao về nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu xây dựng tiềm lực và hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử ở Việt Nam.

Hồ sơ năng lực

Thursday, 23/10/2014, 10:57
Hồ sơ năng lực được xây dựng vào 3/2014...