Thông báo thi tuyển của Viện NLNTVN (Thi tuyển bắt đầu từ 8h00, ngày 10/8/2007 tại Viện Công nghệ Xạ hiếm, 48 Láng Hạ, Hà Nội)

Tuesday, 22/11/2011, 11:26
Ngày 10/8/2007 tại Hà Nội, Viện Năng lượng nguyển tử Việt Nam (Viện NLNTVN) sẽ tổ chức thi tuyển hợp đồng lao động có thời hạn và tham gia Khoá tập huấn về năng lượng nguyên tử trong thời gian 9 tháng, bắt đầu từ tháng 9 năm 2007. Đối tượng thi tuyển vào ngày 10/8/2007 là các ứng viên đã nộp hồ sơ xin dự tuyển và lọt qua vòng sơ tuyển (Kết quả sơ tuyển căn cứ trên hồ sơ dự tuyển và nhu cầu của Viện NLNTVN).