Tin tức

Lớp đào tạo hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ phần mềm ARGOS để đánh giá phát tán phóng xạ trong môi trường không khí Lớp đào tạo hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ phần mềm ARGOS để đánh giá phát tán phóng xạ trong môi trường không khí
Trong ba ngày từ 30/09/2019 đến 02/10/2019, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) cùng với Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ và thiết bị (TCT) đã tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ phần mềm ARGOS để đánh giá phát tán phóng xạ trong môi trường không khí tại Trung tâm điều hành Mạng lưới quan trắc – cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, Viện KH&KTHN.
 

 

Sự kiện của viện

 

Hội nghị, hội thảo

Hội nghị quốc tế về năng lượng đối xứng hạt nhân 2019 (NuSYM 2019) Hội nghị quốc tế về năng lượng đối xứng hạt nhân 2019 (NuSYM 2019)
Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Đà Nẵng, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (INST) đã tổ chức Hội nghị quốc tế về năng lượng đối xứng hạt nhân 2019 (NuSYM2019). NuSYM lần đầu tiên được tổ chức tại RIKEN (Nhật Bản) năm 2010, tại đó các nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân trên thế giới tập hợp lại trình bày, thảo luận về tính chất của chất hạt nhân, phương trình trạng thái của chất hạt nhân trong các môi trường đối xứng (số proton và số neutron bằng nhau) và phi đối xứng cho đến môi trường chất hạt nhân trên các sao neutron