Sự kiện của viện

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
Thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc, ngày 06/02/2023, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế (KH&HTQT) đối với ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh.
 

 

Hội nghị, hội thảo

Hội thảo “Phản ứng hạt nhân ở năng lượng thấp và áp dụng vào thiên văn hạt nhân” Hội thảo “Phản ứng hạt nhân ở năng lượng thấp và áp dụng vào thiên văn hạt nhân”
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Trường Đại học Bruxelles (Vương quốc Bỉ) và Trường Đại học Sư phạm Huế, sáng ngày 18/10/2022, tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân đã diễn ra hội thảo với chủ đề “Phản ứng hạt nhân ở năng lượng thấp và áp dụng vào thiên văn hạt nhân”.