Hội nghị cán bộ - viên chức và tổng kết công tác năm 2021 của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Sunday, 02/01/2022, 00:00

       Cuối tháng 12/2021, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Lễ tổng kết công tác và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tới dự Hội nghị có TS. Trần Ngọc Toàn - Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN); TS. Nguyễn Hào Quang - Chủ tịch Hội đồng KHCNĐT Viện KH&KTHN; Ông Lê Quang Thái – Chủ tịch Công đoàn Viện NLNTVN; Đại diện các bộ phận chức năng của Viện NLNTVN cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện KH&KTHN.

PGS. TS. Phạm Đức Khuê – Viện trưởng Viện KH&KTHN báo cáo tại Hội nghị

       Hội nghị đã nghe các Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và định hướng nghiên cứu triển khai năm 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Viện KH&KTHN do PGS. TS Phạm Đức Khuê - Viện trưởng trình bày; Báo cáo của Công đoàn do Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn Viện và Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân do Ông Lê Xuân Chung, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày. Các báo cáo đều đã khẳng định, năm 2021 mặc dù bị chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Viện KH&KTHN đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Các kết quả đạt được trong năm 2021

       Về nghiên cứu triển khai, trong năm 2021 Viện KH&KTHN tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tập trung vào một số lĩnh vực chính như: Nghiên cứu vật lý hạt nhân; Quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường; Chuẩn bức xạ ion hóa và an toàn hạt nhân; Nghiên cứu vật lý, công nghệ và an toàn lò phản ứng; Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và kỹ thuật đồng vị trong các lĩnh vực kinh tế xã hội; Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị đo đạc hạt nhân. Các hướng nghiên cứu được thực hiện thông qua các đề tài, nhiệm vụ do Viện KH&KTHN là đơn vị chủ trì và là cơ quan phối hợp chính. Trong đó, các đề tài do Viện KH&KTHN chủ trì thực hiện trong năm 2021 bao gồm: 03 đề tài cấp Nhà nước, 07 đề tài cấp Bộ, 03 nhiệm vụ môi trường, 03 đề tài cấp cơ sở và 07 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Ngoài ra các cán bộ của viện còn tham gia thực hiện nhiều đề tài, nhiệm vụ KHCN phối hợp với các đơn vị khác.

        Về công bố khoa học, năm 2021 Viện KH&KTHN tiếp tục ghi nhận những nỗ lực đáng biểu dương của đội ngũ cán bộ khoa học, với tổng số 80 công bố trên các tạp chí, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có 30 công bố quốc tế (28 bài báo thuộc danh mục ISI). Nhiều công trình được đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín có chỉ số IF cao như Physical Review Letters, Physics Letters B, Physical Review C, The European Physical Journal Plus, Aerosol and Air Quality Research, Nuclear Engineering and Technology,...

       Về hoạt động triển khai dịch vụ khoa học kỹ thuật: Các kết quả nghiên cứu của Viện đã được triển khai ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh của thị trường, doanh thu từ các hoạt động triển khai và dịch vụ kỹ thuật của Viện trong thời gian gần đây vẫn duy trì ổn định và có sự phát triển. Tính đến hết tháng 11 năm 2021 tổng doanh thu đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2020.

       Về công tác đào tạo: Viện KH&KTHN luôn luôn chú trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hiện tại Viện có 11 cán bộ đang học nghiên cứu sinh, trong đó có 04 NCS tại nước ngoài, 04 NCS đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, 02 cán bộ đã hoàn thành đào tạo tiến sĩ. Do ảnh hưởng của Covid-19, năm 2021 số lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước, nước ngoài hầu như bị trì hoãn. Tuy nhiên các cán bộ của viện đã tích cực tham gia tích các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo quốc tế theo hình thức trực tuyến, góp phần duy trì, nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ chuyên môn của Viện. Năm 2021 có 01 cán bộ tham dự chương trình MEXT tại Nhật Bản, 01 cán bộ đi làm nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc. Viện KH&KTHN đã tổ chức thành công 02 khóa đào tạo về thuộc chương trình hợp tác với JAEA, Nhật Bản: Quan trắc phóng xạ môi trường; Ghi đo bức xạ.

      Về đầu tư, tăng cường trang thiết bị: Được sự quan tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện NLNTVN cơ sở vật chất, trang thiết bị các phòng thí nghiệm của Viện tiếp tục được đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng của Viện. Năm 2021, Viện đã hoàn thành dự án nâng cấp phòng chuẩn quốc gia về chuẩn đo lường bức xạ ion hóa.

       Về công tác đoàn thể: Với truyền thống đoàn kết, môi trường làm việc lành mạnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo, các cấp ủy Đảng, BCH Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác đã tạo điều kiện thuận lợi để toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong Viện phát huy được khả năng của mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

      Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, toàn Viện KH&KTHN có 86 viên chức, người lao động được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Viện cũng đã đề nghị xét tặng 25 danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 12 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 01 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”; 08 đơn vị trực thuộc được công nhận là tập thể lao động tiên tiến; 06 tập thể được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm 2021, Viện KH&KTHN đã lập hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng khen thưởng đối với tập thể, cá nhân về thành tích đóng góp trong lĩnh vực quan trắc phóng xạ môi trường.

       Bên cạnh những thành tích đạt được, trong báo cáo tổng kết cũng chỉ ra những tồn tại vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới như: Viện chưa có được các nhiệm vụ KHCN có tính ứng dụng cao, tầm ảnh hưởng và hiệu quả KTXH lớn; Khó khăn về kinh phí tự chủ, thiếu hụt nhân lực thực hiện các các nhiệm vụ chính trị quan trọng; Một số đề tài còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao, các đề tài nhiệm vụ nghiên cứu triển khai công bố khoa học chưa nhiều; Việc thực hiện các dự án đầu tư, dự án TCTTB gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ, giải ngân chậm; Việc xây dựng và phê duyệt các đề tài, nhiệm vụ KHCN chưa được như kỳ vọng; Hệ thống mạng quan trắc phóng xạ thường gặp sự cố, trục trặc, kinh nghiệm và năng lực vận hành và bảo dưỡng cần được nâng cao; Việc thực hiện cơ chế tự chủ và sự thay đổi các quy định, chính sách mới còn hạn chế, và gặp nhiều khó khăn vướng mắc.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

       Báo cáo tổng kết đã nêu rõ định hướng nghiên cứu triển khai năm 2022-2023 như sau: Tiếp tục duy trì và phát triển các hướng nghiên cứu thế mạnh và truyền thống của Viện. Tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện và vận hành mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường quốc gia, tăng cường hướng quan trắc và tính toán mô phỏng phát tán phóng xạ trong nước biển. Tập trung hướng nghiên cứu về lò module nhỏ (SMR), điện hạt nhân nổi, lò nghiên cứu mới. Khai thác hiệu quả phòng chuẩn đã được nâng cấp, nghiên cứu thiết lập trường chuẩn liều bức xạ beta. Đẩy mạnh ứng dụng KHKT hạt nhân trong lĩnh vực y tế. Tăng cường các nghiên cứu về ô nhiễm môi trường biển, cửa sông như vấn đề rác thải nhựa, trầm tích sông, biển. Truy xuất nguồn gốc nông sản, chế tạo thiết bị quan trắc phóng xạ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong các nghiên cứu và ứng dụng. Năm 2022 và những năm tiếp theo, Viện KH&KTHN sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng triển khai, dịch vụ kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu, đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế tự chủ một phần chi thường xuyên

       Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Viện tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ các cấp chuyển tiếp từ năm trước và bắt đầu từ năm 2022 đã được phê duyệt. Tích cực đề xuất thực hiện các đề tài nhiệm vụ mới. Tăng cường các công bố khoa học, tăng số lượng và chất lượng các công bố trong nước. Đẩy mạnh các ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự trực tiếp Hội trường tầng 3 và một số cán bộ tham dự trực tuyến tại điểm cầu Hội trường tầng 1  

Các ý kiến tham luận và phát biểu chỉ đạo

       Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và nhận được các ý kiến đóng góp của các cán bộ, viên chức, người lao động bổ sung cho bản tổng kết và đề xuất những giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm 2022. TS. Phạm Như Việt Hà - Giám đốc Trung tâm Năng lượng hạt nhân phát biểu về các kết quả đạt được về mặt khoa học của đơn vị trong năm 2021 và mong muốn với số lượng cán bộ thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, Viện KH&KTHN cũng như Viện NLNTVN có kế hoạch xây dựng và chiến lược phát triển cũng như sử dụng nhân lực chất lượng cao cho ngành trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và thủy nhiệt lò phản ứng trong thời gian tới. Cũng phát biểu những băn khoăn, suy nghĩ của mình về xây dựng nhóm chuyên môn, TS. Lê Xuân Chung - Giám đốc Trung tâm Vật lý hạt nhân có ý kiến đề nghị Viện tạo điều kiện để bổ sung cán bộ nghiên cứu, các phòng chức năng hỗ trợ thực hiện đề tài chuyên nghiệp, công việc hành chính đề tài được nhanh chóng và hiệu quả. Cũng trong hội nghị, ThS. Bùi Đắc Dũng - Giám đốc Trung tâm Quan trắc phóng xạ và Đánh giá tác động môi trường phát biểu báo cáo các thành tích hoạt động của đơn vị thực hiện đề tài nhiệm vụ và triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật cũng như khai thác hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư. Bên cạnh đó, ThS Bùi Đắc Dũng cũng có kiến nghị, ông cho rằng, việc duy trì mạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường nên chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên và cần nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ, tính pháp lý để thành lập mạng quan trắc phóng xạ và sẵn sàng phối hợp thực hiện việc lắp đặt các trạm quan trắc trong dự án EC-ASEANTOM. Với kinh nghiệm nhiều năm làm quản lý, TS. Trịnh Văn Giáp - Nguyên Viện trưởng Viện KH&KTHN phát biểu đóng góp về việc xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển, tìm ra thế mạnh riêng của Viện sao cho phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành, của xã hội…Trong thời gian tới Viện cần có kế hoạch sử dụng đội ngũ cán bộ hiệu quả nhằm tránh tình trạng chảy máu chất xám, đồng thời cần thúc đẩy nhanh việc thành lập Mạng quan trắc phóng xạ để có cơ sở pháp lý thực hiện các công việc liên quan như quan trắc phóng xạ môi trường, chế tạo các thiết bị điện tử liên quan đến quan trắc phóng xạ. Ngoài ra, Hội nghị còn lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu của TS. Nguyễn Hào Quang - Chủ tịch Hội đồng KH của Viện KH&KTHN nêu các vấn đề và định hướng về việc xây dựng năng lực nghiên cứu, quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường trong không khí và môi trường biển, TS. Lê Ngọc Thiệm - Giám đốc Trung tâm An toàn bức xạ về xây dựng năng lực nghiên cứu liên quan đến các phòng chuẩn đo lường bức xạ, và CN. Nguyễn Đức Tuấn về triển khai chế tạo các thiết bị hạt nhân và tiếp cận thị trường để đưa sản phẩm vào thực tiễn. Tất cả các ý kiến đóng góp đều hướng tới xây dựng năng lực và định hướng phát triển của mỗi đơn vị cũng như thực hiện các mục tiêu cụ thể của toàn Viện KH&KTHN trong năm 2022.

       Phát biểu đánh giá về công tác công đoàn tại Hội nghị, ông Lê Quang Thái – Chủ tịch Công đoàn Viện NLNTVN ghi nhận những đóng góp tích cực của Công đoàn Viện KH&KTHN trong năm vừa qua. Các đoàn viên công đoàn Viện KH&KTHN luôn hăng hái, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như Công đoàn Viện NLNTVN phát động. Ông hy vọng, với tinh thần hăng say trong công việc, nhiệt tình trong phong trào công đoàn, Viện KH&KTHN sẽ ghi dấu ấn nhiều hơn nữa trong năm 2022.

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Trần Ngọc Toàn - Phó Viện trưởng Viện NLNTVN đánh giá: Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid nhưng Viện KH&KTHN đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ. Đồng chí nhận định, Viện KH&KTHN là một trong số đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN luôn dẫn đầu về thành tích nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, đồng thời chỉ ra những lợi thế của Viện trong điều kiện mới để có thể khai thác và phát huy tốt hơn tiềm lực của Viện. TS. Trần Ngọc Toàn cũng nhấn mạnh đến thực trạng về nguồn nhân lực, trang thiết bị cũng như các yếu tố, giải pháp nhằm thúc đẩy các hướng nghiên cứu mới trong giai đoạn công nghệ, chuyển đổi số, AI và dữ liệu lớn đang phát triển như hiện nay đặc biệt trong lĩnh vực y học hạt nhân, an toàn bức xạ, quan trắc phóng xạ, thiết bị hạt nhân và vật lý hạt nhân.

TS. Trần Ngọc Toàn - Phó Viện trưởng Viện NLNTVN phát biểu tại hội nghị

Bế mạc Hội nghị

       Phát biểu tổng kết hội nghị, PGS.TS. Phạm Đức Khuê - Viện trưởng Viện KH&KTHN đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời và sâu sát của Lãnh đạo Viện NLNTVN cũng như sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của các bộ phận chức năng của Viện NLNTVN. Ông cũng chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Viện KH&KTHN về những nỗ lực và đóng góp công sức vào thành tích chung của Viện cũng như cho ngành năng lượng nguyên tử. Cuối chương trình, thay mặt Ban lãnh đạo Viện, PGS.TS. Phạm Đức Khuê đã phát động phong trào thi đua năm 2022.

       Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2022.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 2377

Các tin khác