Hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6

Wednesday, 10/06/2015, 16:42
Hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6
Công đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân phối hợp với Đoàn Thanh niên đã tổ chức cho con em cán bộ trong đơn vị đi xem chương trình xiếc “Rừng Xanh và muông thú” tại rạp xiếc Trung ương

Những Luật có hiệu lực từ 1/1/2013

Thursday, 03/01/2013, 15:29
Từ 1/1/2013, 10 Luật sẽ có hiệu lực gồm: Luật Giáo dục đại học; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Giá; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Biển Việt Nam.

Những điểm mới của Luật Viên chức 2012

Thursday, 03/01/2013, 15:29
Ngày 15-11-2010, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật Viên chức số 58/2010/QH12. Luật Viên chức gồm 6 chương, 62 điều quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Luật Viên chức bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01-01-2012.

Bốn điểm mới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Thursday, 03/01/2013, 15:29
Bộ luật Lao động (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 18.6.2012 và có hiệu lực thi hành từ 1.5.2013. Cùng với Luật Công đoàn (sửa đổi), bộ luật này đang được Tổng LĐLĐVN đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trong CNVCLĐ và các cấp CĐ. Công đoàn Viện KH&KTHN xin giới thiệu 4 nội dung mới đáng chú ý của BLLĐ (sửa đổi) mà người lao động cần biết.

Quy định thanh tra về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức

Thursday, 03/01/2013, 15:28
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, hiệu lực từ ngày 1/2/2012.

Đại hội Công đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân khóa VII, nhiệm kỳ 2012-2015

Tuesday, 02/10/2012, 10:54
Đại hội Công đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân  khóa VII, nhiệm kỳ 2012-2015
Ngày 13/9/2012 Công đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Đại hội (khóa VII) nhiệm kỳ 2012-2015. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trịnh Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy Viện NLNTVN, Viện trưởng Viện KH&KTHN, đồng chí Đặng Xuân Vinh, Chủ tịch Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN).

Giới thiệu Công đoàn Viện KH&KT Hạt nhân

Wednesday, 01/02/2012, 02:12
Giới thiệu Công đoàn Viện KH&KT Hạt nhân
Công đoàn Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân là tổ chức công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổng số đoàn viên công đoàn hiện nay là 91 người. Tổ chức của Công đoàn được chia làm 7 tổ, phân bố theo các đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau: