Đoàn thanh niên Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân chuẩn bị báo cáo cho Hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ VI

Wednesday, 07/10/2020, 00:00

       Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triển khai của đội ngũ cán bộ trẻ trong lĩnh năng lượng nguyên tử, từ ngày 08-09/10/2020 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) phối hợp với các cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Viện NLNTVN tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ 6.

       Hưởng ứng không khí của Hội nghị và thực hiện yêu cầu của công tác nghiên cứu, các cán bộ trẻ của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tích cực đăng ký tham gia với nhiều báo cáo có nội dung khoa học tốt. Thông qua quá trình phản biện, hiện tại Viện KH&KTHN có 15 báo cáo trong đó có 11 báo cáo trình bày, 04 báo cáo dán bảng của các cán bộ đã được lựa chọn để báo cáo tại phiên toàn thể (01 báo cáo) và các tiểu ban: Vật lý, công nghệ hạt nhân và các vấn đề vực liên quan; Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế - xã hội.

       Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, để giúp cán bộ hoàn thiện nội dung khoa học và kỹ năng trình bày báo cáo, trong 02 ngày 5-6/10/2020 Đoàn thanh niên Viện KH&KTHN đã phối hợp với đại diện các trung tâm tổ chức các buổi hội thảo nhằm tập dượt và ghi nhận đóng góp ý kiến cho các báo cáo được hoàn thiện hơn. Các bài trình bày do đại diện các nhóm tác giả thực hiện với sự tham dự của lãnh đạo Viện và các cán bộ nghiên cứu từ các nhóm chuyên môn.

       Thông qua các buổi hội thảo, các nhóm tác giả đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cả về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng báo cáo, góp phần vào sự thành công của Hội nghị.

Một số hình ảnh tại các buổi hội thảo:

Hình ảnh 1: Báo cáo viên Hoàng Văn Khánh trình bày seminar

Hình ảnh 2: Báo cáo viên Bùi Duy Linh trình bày seminar

Hình ảnh 3: Báo cáo viên Mai Văn Diện trình bày sermina

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 1619

Các tin khác